Kompatibilita mezi starobním důchodem a starobním důchodem nebo návratnost zůstatků pro učitele od roku 2277

KOMPATIBILITA mezi starobním důchodem a starobním důchodem nebo návratem rozvah pro učitele od roku 2277

Podle výnosu 2277 jsou v učitelské profesi důchodci, kteří současně pracovali v soukromém sektoru, a proto přispívali do důchodového systému. Tito lidé mají kromě délky služebního důchodu nárok na dávky uznané v obecném důchodovém systému, jako je starobní důchod, náhradní kompenzace nebo vrácení zůstatků, s výjimkou učitelské profese.

Často se stává, že tito lidé jsou zbaveni výhod obecného důchodového systému z toho důvodu, že existuje neslučitelnost, protože po dobu služby pobírají důchod, ale pravdou je, že POKUD jsou slučitelní a při běžném hledání zaměstnání je možné je jim nařízeno zaplatit výše uvedené výhody.

Napište nám na +420 235 013 517

Napište nám na +420 235 013 517

Jídelní lístek

Zavřít

Kategorie