Přednostní starobní důchod pro dítě se zdravotním postižením - es tu futura abogados

DŮCHODOVÝ DŮCHOD pro stáří dítěte v situaci zdravotního postižení

Zákon 797 z roku 2003 stanoví předčasné uznání starobního důchodu, když máme dítě se zdravotním postižením, vyžadující pouze tři požadavky, a to: mít minimální týdny požadované v režimu průměrného pojistného s definovanými dávkami, tj. dnes 1300 týdnů je dítě se zdravotním postižením řádně kvalifikované a finančně závislé na otci nebo matce, kteří hodlají dostávat předčasný důchod.

Colpensiones popírá přednostní starobní důchod pro dítě se zdravotním postižením a požaduje požadavky, které norma nestanoví; a soukromé fondy, které tvrdí, že tato výhoda je určena pouze pro režim se středním pojistným, bez ohledu na postavení, které v tomto ohledu zaujímá náš vážený Nejvyšší soud.

Pokud vám tedy byla tato služba odepřena, neváhejte nás kontaktovat, abyste zjistili důvody a další krok.

Napište nám na +420 235 013 517

Napište nám na +420 235 013 517

Jídelní lístek

Zavřít

Kategorie